Onze kwaliteitskeurmerken

Met gepaste trots kunnen we melden dat 15 november 2015 onze praktijken het ISO 9001 certificaat voor de mondzorg hebben behaald.

Het ISO 9001 certificaat staat voor de uitvoering van een correct kwaliteitsmanagementsysteem binnen organisaties. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Het certificaat wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.

Om het certificaat te ontvangen heeft Mondzorg Clinics tijdens een audit door een externe partij Dekra bewezen dat er een kwaliteitsmanagementsysteem gehanteerd wordt en dat dit bij alle medewerkers bekend is.

De ISO certificering zorgt ervoor dat Mondzorg Clinics als kwalitatief en betrouwbaar in de mondzorg bekend staat. Hier hebben onze patiënten uiteraard maximaal profijt van.

Het behaalde certificaat ISO 9001 ; 2008 is 15 november 2015 succesvol behaald voor Mondzorg Clinics vestigingen ‘s-Hertogenbosch, ‘s-Hertogenbosch Noord en Waalwijk. Het certificaat is 3 jaar geldig mits tussentijdse audits goedbevonden worden. In het voorjaar van 2018 zal hercertificering plaatsvinden na volledig nieuwe audit en wordt de norm aangepast naar ISO 9001 : 2015 ook worden dan gelijk de vestigingen Mondzorg Clinics Drunen en Breda meegenomen in deze volledig nieuwe norm en hercertificering.

Tevens zijn hebben we een erkend leerbedrijf uitgegeven door: Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Onze waterkwaliteit in de praktijk is erkend door het Blue Clinics lab

.5871  erkend-leerbedrijf-2Blue clinics label

Menu